Uvjeti poslovanja

LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA LICENCIRANE APLIKACIJE

Aplikacije koje su dostupne putem App Storea licencirane su, a ne prodane vama. Vaša licenca za svaku aplikaciju podliježe vašem prethodnom prihvaćanju ovog Licencnog ugovora za krajnjeg korisnika licencirane aplikacije ("Standardni EULA") ili prilagođenog licencnog ugovora za krajnjeg korisnika između vas i Davatelja aplikacije ("Prilagođeni EULA"), ako postoji pod uvjetom. Vašu licencu za bilo koju Appleovu aplikaciju prema ovom Standardnom EULA-u ili Prilagođenom EULA-u dodjeljuje Apple, a vašu licencu za bilo koju aplikaciju treće strane prema ovom Standardnom EULA-u ili Prilagođenom EULA-u dodjeljuje Davatelj aplikacije te Aplikacije treće strane. Svaka aplikacija koja podliježe ovom Standardnom EULA-u ovdje se naziva "Licencirana aplikacija". Pružatelj aplikacije ili Apple prema potrebi ("Davatelj licence") zadržava sva prava na Licenciranu aplikaciju koja vam nisu izričito dodijeljena ovim Standardnim EULA ugovorom.

a. Opseg licence: Davatelj licence vam dodjeljuje neprenosivu licencu za korištenje Licencirane aplikacije na svim proizvodima marke Apple koje posjedujete ili kontrolirate i kako je dopušteno Pravilima korištenja. Uvjeti ovog Standardnog EULA-a regulirat će sve sadržaje, materijale ili usluge kojima se može pristupiti ili kupiti unutar Licencirane aplikacije, kao i nadogradnje koje osigurava Davatelj licence koje zamjenjuju ili dopunjuju izvornu Licenciranu aplikaciju, osim ako takvu nadogradnju ne prati Prilagođeni EULA. Osim kako je navedeno u Pravilima korištenja, ne smijete distribuirati ili učiniti dostupnom Licenciranu aplikaciju preko mreže gdje bi je mogla koristiti više uređaja u isto vrijeme. Ne smijete prenositi, redistribuirati ili podlicencirati Licenciranu aplikaciju i, ako prodate svoj Apple uređaj trećoj strani, morate ukloniti Licenciranu aplikaciju s Apple uređaja prije nego što to učinite. Ne smijete kopirati (osim kako je dopušteno ovom licencom i Pravilima korištenja), raditi obrnuti inženjering, rastavljati, pokušavati izvesti izvorni kod, mijenjati ili stvarati izvedene radove Licencirane aplikacije, bilo kojih ažuriranja ili bilo kojeg njezinog dijela ( osim i samo u mjeri u kojoj je svako prethodno ograničenje zabranjeno primjenjivim zakonom ili u mjeri u kojoj je to dopušteno licencnim uvjetima koji uređuju korištenje bilo kojih komponenti otvorenog koda uključenih u Licenciranu aplikaciju).

b. Suglasnost za korištenje podataka: Suglasni ste da Davatelj licence može prikupljati i koristiti tehničke podatke i povezane informacije—uključujući ali ne ograničavajući se na tehničke informacije o vašem uređaju, sustavu i aplikacijskom softveru te perifernim uređajima—koji se povremeno prikupljaju kako bi se olakšalo pružanje ažuriranja softvera , podršku za proizvod i druge usluge za vas (ako postoje) vezane uz Licenciranu aplikaciju. Davatelj licence može koristiti ove podatke, sve dok su u obliku koji vas osobno ne identificira, da poboljša svoje proizvode ili da vam pruži usluge ili tehnologije.

c. Raskid. Ovaj Standard EULA je na snazi ​​dok ga vi ili Davatelj licence ne raskinete. Vaša prava prema ovom Standardnom EULA-u automatski će prestati ako se ne pridržavate bilo kojeg od njegovih uvjeta.

d. Vanjske usluge. Licencirana aplikacija može omogućiti pristup uslugama i web stranicama Davatelja licence i/ili trećih strana (zajednički i pojedinačno, "Vanjske usluge"). Suglasni ste koristiti vanjske usluge na vlastiti rizik. Davatelj licence nije odgovoran za ispitivanje ili procjenu sadržaja ili točnosti bilo koje Vanjske usluge treće strane i neće biti odgovoran za bilo koju takvu Vanjsku uslugu treće strane. Podaci koje prikazuje bilo koja Licencirana aplikacija ili Vanjska usluga, uključujući ali ne ograničavajući se na financijske, medicinske i informacije o lokaciji, služe samo u opće informativne svrhe i za njih ne jamči Davatelj licence ili njegovi agenti. Nećete koristiti Vanjske usluge na bilo koji način koji nije u skladu s uvjetima ovog Standardnog EULA-a ili koji krši prava intelektualnog vlasništva Davatelja licence ili bilo koje treće strane. Slažete se da nećete koristiti vanjske usluge za uznemiravanje, zlostavljanje, uhođenje, prijetnje ili klevetanje bilo koje osobe ili subjekta i da Davatelj licence nije odgovoran za bilo kakvu takvu upotrebu. Vanjske usluge možda neće biti dostupne na svim jezicima ili u vašoj domovini i možda neće biti prikladne ili dostupne za korištenje na bilo kojoj određenoj lokaciji. U mjeri u kojoj odlučite koristiti takve Vanjske usluge, isključivo ste odgovorni za poštivanje svih važećih zakona. Davatelj licence zadržava pravo promijeniti, obustaviti, ukloniti, onemogućiti ili nametnuti ograničenja ili ograničenja pristupa bilo kojoj Vanjskoj usluzi u bilo koje vrijeme bez obavijesti ili odgovornosti prema vama.

e. BEZ JAMSTVA: IZRIČITO PRIHVATATE I SUGLASNI STE DA LICENCIRANU APLIKACIJU KORISTITE NA VLASTITU ODGOVORNOST. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, LICENCIRANA APLIKACIJA I SVE USLUGE KOJE IZVODI ILI PRUŽA LICENCIRANA APLIKACIJA PRUŽAJU SE "KAKVE JESU" I "KAKO SU DOSTUPNE", SA SVIM GREŠKAMA I BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, A DAVATELJ LICENCE JE REBY SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA I UVJETI S OBZIROM NA LICENCIRANU APLIKACIJU I SVE USLUGE, BILO IZRIČITE, PODRAZUMIJEVANE ILI ZAKONSKE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMEVANA JAMSTVA I/ILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, PRIKLADNOSTI ZA DIO ICULAR NAMJENA, TOČNOSTI , TIHOG UŽIVANJA I NEKRŠENJA PRAVA TREĆIH OSOBA. NIKAKVA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI JE DAO DAVATELJ LICENCE ILI NJEGOV OVLAŠTENI PREDSTAVNIK NEĆE STVARATI JAMSTVO. AKO SE LICENCIRANA APLIKACIJA ILI USLUGE POKAŽU NEISPRAVNIM, VI PREUZIMATE CIJELE TROŠKOVE SVIH POTREBNIH SERVISIRANJA, POPRAVKA ILI ISPRAVKA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA ILI OGRANIČENJA PRIMJENJIVIH ZAKONSKIH PRAVA POTROŠAČA, PA SE GORNJE ISKLJUČENJE I OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

f. Ograničenje odgovornosti. U MJERI KOJA NIJE ZABRANJENA ZAKONOM, DAVATELJ LICENCE NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA OSOBNE OZLJEDE ILI BILO KAKVE SLUČAJNE, POSEBNE, IZRAVNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZBOG GUBITKA DOBITI, GUBITAK PODATAKA , PREKIDA U POSLOVANJU ILI BILO KOJA DRUGA KOMERCIJALNA ŠTETA ILI GUBITAK, KOJI PROIZLAZE IZ ILI POVEZAN S VAŠIM KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI DA KORIŠTITE LICENCIRANU APLIKACIJU, KAKO LI BILO UZROKOVANO, BEZ OBZIRA NA TEORIJU ODGOVORNOSTI (UGOVOR, DELIKT ILI DRUGO), ČAK I AKO JE DAVATELJ LICENCE UPOZOREN O MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA OSOBNE OZLJEDE ILI SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, PA SE OVO OGRANIČENJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS. Ni u kojem slučaju ukupna odgovornost Davatelja licence prema vama za sve štete (osim ako to može zahtijevati primjenjivi zakon u slučajevima koji uključuju tjelesne ozljede) neće premašiti iznos od pedeset dolara (50.00 USD). Gore navedena ograničenja primjenjivat će se čak i ako gore navedeni pravni lijek ne ispuni svoju osnovnu svrhu.

g. Ne smijete koristiti ili na neki drugi način izvoziti ili ponovno izvoziti Licenciranu aplikaciju osim ako je to dopušteno zakonom Sjedinjenih Država i zakonima jurisdikcije u kojoj je Licencirana aplikacija nabavljena. Osobito, ali bez ograničenja, Licencirana aplikacija ne smije se izvoziti ili ponovno izvoziti (a) u bilo koju zemlju pod embargom SAD-a ili (b) bilo kome na Popisu posebno određenih državljana Ministarstva financija SAD-a ili osoba kojima je Ministarstvo trgovine SAD-a uskraćeno Popis ili Popis entiteta. Korištenjem Licencirane aplikacije izjavljujete i jamčite da se ne nalazite ni u jednoj takvoj zemlji ili na bilo kojem takvom popisu. Također se slažete da nećete koristiti ove proizvode u bilo koje svrhe zabranjene zakonom Sjedinjenih Država, uključujući, bez ograničenja, razvoj, dizajn, proizvodnju ili proizvodnju nuklearnog, raketnog ili kemijskog ili biološkog oružja.

h. Licencirana aplikacija i povezana dokumentacija su "Komercijalni artikli", kako je taj pojam definiran u 48 C.F.R. §2.101, koji se sastoji od "Komercijalni računalni softver" i "Dokumentacija komercijalnog računalnog softvera", budući da se ti izrazi koriste u 48 C.F.R. §12.212 ili 48 C.F.R. §227.7202, prema potrebi. U skladu s 48 C.F.R. §12.212 ili 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, kako je primjenjivo, komercijalni računalni softver i dokumentacija komercijalnog računalnog softvera licenciraju se krajnjim korisnicima Vlade SAD-a (a) samo kao komercijalni artikli i (b) samo s onim pravima koja su dodijeljena svim ostalim krajnje korisnike u skladu s ovdje navedenim uvjetima. Neobjavljeno – prava pridržana prema zakonima o autorskim pravima Sjedinjenih Država.

ja Osim u mjeri izričito navedenoj u sljedećem paragrafu, ovim Ugovorom i odnosom između vas i Applea primjenjivat će se zakoni države Kalifornije, isključujući njegove odredbe o sukobu zakona. Vi i Apple pristajete podvrgnuti se osobnoj i isključivoj nadležnosti sudova koji se nalaze unutar okruga Santa Clara, Kalifornija, za rješavanje bilo kakvog spora ili zahtjeva koji proizlazi iz ovog Ugovora. Ako (a) niste državljanin SAD-a; (b) nemate prebivalište u SAD-u; (c) ne pristupate Usluzi iz SAD-a; i (d) ste državljanin jedne od dolje navedenih zemalja, ovime se slažete da će svaki spor ili zahtjev koji proizlazi iz ovog Ugovora biti reguliran primjenjivim zakonom navedenim u nastavku, bez obzira na bilo kakve odredbe o sukobu zakona, a vi ovime se neopozivo podvrgavamo neisključivoj nadležnosti sudova koji se nalaze u dolje navedenoj državi, pokrajini ili zemlji čiji zakon uređuje:

Ako ste državljanin bilo koje zemlje Europske unije ili Švicarske, Norveške ili Islanda, mjerodavno pravo i sud bit će zakoni i sudovi vašeg uobičajenog mjesta prebivališta.

Izričito je izuzet iz primjene na ovaj Ugovor zakon poznat kao Konvencija Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe.

 

Unesite svoje korisničko ime i lozinku za prijavu na svoj račun